Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0812 16 00

Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov uzatvorená podľa § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 24 88 0812 16 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom registra „C“, parc. č. 698/272 a parc. č. 698/274 v k. ú. Čunovo. Uzatvorené dňa: 12.12.2016
Zverejnené dňa: 12.12.2016
 

 
 
 

Aktualizácia: 12.12.2016 | Počet zobrazení: 1640
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.