Znalecký posudok č. 48/2016 - Ing. Jozef Fajnor

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku C KN parc.č. 1336/28 (v zmysle GP č. 25/2013), zapísaného ako pôvodná parc.č. 1336/1 na LV č. 847, katastrálne územie Dúbravka, nachádzajúceho sa pri Saratovskej ulici, v mestskej časti Dúbravka, v hlavnom meste SR Bratislave.
 

 
 
 

Aktualizácia: 1.12.2016 | Počet zobrazení: 1903
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2016
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2016

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.