Znalecký posudok č. 61/2016 - CENEKON, s.r.o.

Stanovenie všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena práve stavby spočívajúce v povinnosti hlavného mesta strpieť zriadenie, uloženie, vedenie a výstavbu dopravného napojenia z parkoviska nachádzajúceho sa v bezprostrednom okolí stavby „ Hypermarketu TESCO‐Panónska cesta Bratislava“, a to na povrchu, nad a pod povrchom cez pozemky registra „C“ KN parc. č.: 1742/123 ‐ ostatné plochy o výmere 68 m2 a pozemku parc. č.: 1741/17‐ zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2 zapísaných na LV 2159 a LV 4833.
 

 
 
 

Aktualizácia: 1.12.2016 | Počet zobrazení: 1973
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2016
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2016

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.