Znalecký posudok č. 50/2016 - Ing. Barbara Chamulová

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku registra "C" KN, parcelné číslo 23026/10 - zastavané plochy vo výmere 4 m2, ako časť pozemku registra "E" parc. č. 1974/3 v zmysle GP č. 20/2002 v k.ú. Staré Mesto, obec BA-m.č. Staré Mesto, okres Bratislava I.
 

 
 
 

Aktualizácia: 1.12.2016 | Počet zobrazení: 2015
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2016
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.