Znalecký posudok č. 60/2016 - Ing. Iveta Engelmanová

stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - novovytvoreného pozemku „KN C“ parc. č. 15651/184, k.ú. Ružinov, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 91/2011, k.ú. Ružinov, ktorý bol vyhotovený GEOŠ –g.k., s.r.o. dňa 29.09.2011, autorizačne overeným Ing. Mariánom Šuranom a úradne overeným Správou katastra pre Hlavné mesto SR - Bratislava, dňa 03.10.2011 pod číslom 1968/2011 oddelením od pozemkov „KN C“ parc. č. 15651/13, k.ú. Ružinov pre účel zamýšľaného prevodu vlastníckych práv
 

 
 
 

Aktualizácia: 28.11.2016 | Počet zobrazení: 1986
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2016
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.