Znalecký posudok č. 59/2016 - Ing. Iveta Engelmanová

Stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti • novovytvoreného pozemku „KN C“ parc. č. 4075/119, k.ú. Ružinov, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 30098/2016, k.ú. Ružinov, ktorý bol vyhotovený IGK, s.r.o. dňa 24.08.2016, autorizačne overeným Ing. Jurajom Uhliarikom a úradne overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor dňa 5.9.2016 pod číslom 1842/2016 oddelením od pozemkov „KN C“ parc. č. 4075/1, k.ú. Ružinov pre účel zamýšľaného prevodu vlastníckych práv
 

 
 
 

Aktualizácia: 28.11.2016 | Počet zobrazení: 2048
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2016
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2016

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.