Znalecký posudok č. 33/2016 - Ing. arch. Milan Haviar

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 2670/7, 2670/11, 2670/26, 2670/27 a 2670/28 podľa GP č. 30093/2016 k. ú. Ružinov, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II., Bratislavský kraj, pre účel prevodu pozemkov podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
 

 
 
 

Aktualizácia: 28.11.2016 | Počet zobrazení: 1965
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2016
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2016

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.