„Štúdia odvádzania zrážkových vôd zo svahov Malých Karpát“

Štúdia má analyzovať súčasný stav z hľadiska zrážkovo-odtokového
procesu, definovať množstvá a odtokové cesty zrážkových vôd a návrh nakladania so zrážkovými vodami. Štúdia bude podkladom pri spracovaní
„UŠ prechodu karpatského masívu do urbanizovaného územia mesta“
a nového „ÚPN hl. m. SR Bratislavy“.
Zverejnené dňa: 7.11.2016
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 7.11.2016 | Počet zobrazení: 1818
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Zmluvy o dielo
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.