Znalecký posudok č. 42/2016 - Ing. Barbara Chamulová

Stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvorených pozemkov parcelné č. 2134/8 - záhrada vo výmere 12 m2 vzniknutej z pozemku reg. "E" parc. č. 2986/202, evidovanej na LV č. 5920 a parc. č. 2170/24 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 34 m2 vzniknutej z pozemku reg. "E" parc. č. 2986/202 a parc. č 2987/2, evidovanej na LV č. 5920, k. ú. Dúbravka, obec BA-m.č. Dúbravka, okres Bratislava IV
 

 
 
 

Aktualizácia: 3.11.2016 | Počet zobrazení: 2066
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2016
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.