Znalecký posudok č. 52/2016 - Ing. Juraj Talian

Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena‐ právo užívania, prechodu peších a prejazdu motorovým vozidlom cez pozemok parc. č. 21586/7 a právo užívania pozemku parc. č. 4641/127 v prospech pozemkov parc. č. 4602/4, parc. č. 4602/3, parc. č. 4603 a stavby postavenej na pozemku parc. č. 4603 v rozsahu podľa predloženého geometrického plánu, list vlastníctva č. 1656, katastrálne územie Staré Mesto, pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
 

 
 
 

Aktualizácia: 3.11.2016 | Počet zobrazení: 2022
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2016
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.