Znalecký posudok č. 40/2016 - Ing. Barbara Chamulová

Stanovenie výšky jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu a práva uloženia inžinierskych sietí v rozsahu GP č. 76/2016 k pozemku registra "C" KN parcelné číslo 21765 - zastavané plochy vo výmere 17 m2 , k.ú. Staré Mesto, obec BA-m.č. Staré Mesto, okres Bratislava I.
 

 
 
 

Aktualizácia: 24.10.2016 | Počet zobrazení: 2055
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2016
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.