Znalecký posudok č. 191/2016 - Ing. Peter Kapusta

stanovenia všeobecnej hodnoty objektu-objektov bez súpisného čísla na ulici Pod násypom, v MČ Bratislava - Lamač, okres Bratislava IV, situovaných na pozemku registra "C" KN parc. č.1760/3, 1760/4, v k.ú.Lamač (objekt-objekty nemajú v KN založený list vlastníctva,pozemky nie sú predmetom ohodnotenia), pre účely zaradenia do majetku a účtovnej hodnoty.
 

 
 
 

Aktualizácia: 24.10.2016 | Počet zobrazení: 2038
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2016
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.