Zmluva o spolupráci

Hlavné mesto má vypracovaný Program „Adopcia zelene“, ktorý umožňuje občanom aktívne sa zapájať do starostlivosti o verejnú zeleň v meste a vstupovať na plochy verejnej zelene s cieľom ich skrášlenia a následne zabezpečiť ich údržbu bez nároku na finančnú odmenu. Za podmienok uvedených v tejto Zmluve sa poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť výsadbu a následnú starostlivosť o novovysadené dreviny po dobu minimálne 3 roky od výsadby v rozsahu uvedenom v článku 3 tejto Zmluvy. Hlavné mesto sa zaväzuje, že poskytne poskytovateľovi pri činnosti podľa predchádzajúcej vety potrebnú súčinnosť. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť tieto činností pre hlavné mesto bezodplatne.
Dátum zverejnenia: 4.10.2016
 

 
 
 

Aktualizácia: 4.10.2016 | Počet zobrazení: 1443
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.