Zmluva o spolupráci

Predmetom Zmluvy je dohoda Zmluvných strán a PCA o podmienkach spolupráce pri príprave a realizácii stavebných objektov SO 15.4 Úprava križovatky Rusovská cesta – Jantárová, (na účely Zmluvy len „Úprava križovatky“) podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavebných objektov SO 15.4.1 Dočasná úprava križovatky Rusovská-Jantárová, stavebné riešenie, SO 15.4.2 Dočasná úprava križovatky Rusovská-Jantárová, CSS, SO 15.4.3 Dočasná úprava križovatky Rusovská-Jantárová, CSS, koordinačný kábel, SO 15.4.4 Dočasná úprava križovatky Rusovská-Jantárová, verejné osvetlenie, SO 15.4.5 Prípojka NN pre CSS a SO 15.1 Úprava križovatky Rusovská cesta – Hálova ul., SO 15.1.1 Úprava križovatky Rusovská cesta – Hálova ul., dynamická signalizácia, SO 15.2 Úprava križovatky Hálova ul. – Belinského, podľa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (ďalej aj len „PD“), a úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán a PCA pri plnení tejto Zmluvy.
Zverejnená dňa 23.9.2016
 

 
 
 

Aktualizácia: 23.9.2016 | Počet zobrazení: 1368
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.