Dohoda o urovnaní sporných vlastníckych práv

Dohoda o urovnaní sporných vlastníckych práv, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. 1 k.ú. Rača, a to pozemkov parcely registra "C" parc. č. 1592/9 a parc. č. 1592/18. Uzatvorené dňa: 19.9.2016
Zverejnené dňa: 20.9.2016
 

 
 
 

Aktualizácia: 20.9.2016 | Počet zobrazení: 1773
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.