Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503741200/0099 v znení Dodatku č. 1

uzatvorený dňa 13.09.2016 za účelom pristúpenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako budúceho oprávneného z vecného bremena k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503741200/0099 v znení Dodatku č. 1
Dátum zverejnenia: 14.09.2016
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 14.9.2016 | Počet zobrazení: 604
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.