Kúpna zmluva č. KP/003/2016

Kúpna zmluva č. KP/003/2016, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ KN parc. č. 1180/67 – záhrada vo výmere 204 m2 a parc. č. 1180/66 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 25 m2, k. ú. Rusovce. Uzatvorené dňa: 18.7.2016
Zverejnené MČ Bratislava - Rusovce dňa: 20.7.2016
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 8.9.2016 | Počet zobrazení: 717
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.