Kúpna zmluva č. KP/002/2016

Kúpna zmluva č. KP/002/2016, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ KN parc. č. 1180/21 – záhrada vo výmere 241 m2 a parc. č. 1180/22 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2, k. ú. Rusovce. Uzatvorené dňa: 13.7.2016
Zverejnené MČ Bratislava - Rusovce dňa: 13.7.2016
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 8.9.2016 | Počet zobrazení: 652
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.