Zmluva o nájme pozemku č. 088801871600

Zmluva o nájme pozemku č. 088801871600, ktorej predmetom je časť pozemku registra „E“ parc.č. 684 vo výmere 815 m2, zodpovedajúcu časti pozemku registra „C“ parc. č. 2722/3 a pozemok KN-C parc. č. 2758/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 425 m2, k. ú. Vajnory, v zmysle podmienok uvedených v tejto zmluve. Uzatvorené dňa: 18.7.2016
Zverejnené dňa: 26.7.2016
 

 
 
 

Aktualizácia: 26.7.2016 | Počet zobrazení: 729
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.