Zmluva o nájme pozemku č. 088806521500

Zmluva o nájme pozemku č. 088806521500, ktorej predmetom sú pozemky E-KN parc.č. 2504/4 – lesné pozemky o výmere 232 m2 a pozemok parc.č. 2504/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m2, k.ú. Rača, podľa grafickej situácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Uzatvorené dňa: 18.7.2016
Zverejnené dňa: 26.7.2016
 

 
 
 

Aktualizácia: 26.7.2016 | Počet zobrazení: 787
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.