Zámenná zmluva s právom spätnej kúpy a zmluva o zriadení predkupného práva č. 038804241600

Zámenná zmluva s právom spätnej kúpy a zmluva o zriadení predkupného práva č. 038804241600, ktorej predmetom je zámena pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Vinohrady, parc. č. 18338/2 – lesné pozemky o výmere 3086 m2 a parc. č. 18338/4 – lesné pozemky o výmere 2250 m2, zapísané na LV č. 2605 za novovytvorený pozemok registra „C“ KN v k. ú Vinohrady, parc. č. 19548/3 – lesné pozemky o výmere 5001 m², ktorý vznikol podľa GP č. 24/2015. Uzatvorené dňa: 15.7.2016
Zverejnené dňa: 19.7.2016
 

 
 
 

Aktualizácia: 19.7.2016 | Počet zobrazení: 4814
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Zmluvy o vzájomnom plnení
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Predaj majetku > Zmluvy o vzájomnom plnení

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.