Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty I. triedy I/63 Svornosti č. 246506671500

uzatvorená dňa 20.06.2016 pre účely stavby:„Obchodné centrum II. Podunajské Biskupice ul. Svornosti Bratislava – Podunajské Biskupice“, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Podunajské Biskupice.
Dátum zverejnenia: 23.06.2016
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 23.6.2016 | Počet zobrazení: 2113
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.