Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Ulica 29. augusta č. 246503191600

uzatvorená dňa 14.06.2016 pre účely stavby: „ Úprava chodníka na miestnej komunikácií Ulica 29. augusta“, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré mesto.
Dátum zverejnenia: 22.06.2016
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 23.6.2016 | Počet zobrazení: 2132
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.