Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnych komunikácií I. triedy Ružinovská ulica č. 246501881600

uzatvorená dňa 31.05.2016, pre účely stavby: „Odbočovací pruh, Ružinovská - Jašíkova ul.“, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Ružinov.
Dátum zverejnenia: 16.06.2016
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 16.6.2016 | Počet zobrazení: 2188
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.