Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy 29. augusta č. 246503191600

uzatvorená dňa 14.06.2016, pre účely stavby: „Úprava chodníka na miestnej komunikácií Ulica 29. augusta“, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto.
Dátum zverejnenia: 14.06.2016
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 14.6.2016 | Počet zobrazení: 2189
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.