Zámer predĺžiť prenájom nebytových priestorov

Zámer predĺžiť prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Mgr. Martinu Katuščákovú a Mgr. Andreu Vadasovú za účelom nájmu kancelárskych priestorov na Klariskej č. 16 v Bratislave.
 

 
 
Hlavné mesto SR Bratislava v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj zámer predĺžiť nájom a schváliť novú nájomnú zmluvu č. 201608 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre:
  • Mgr. Martinu Katuščákovú, Na Hrebienku 35, 81 02 Bratislava, IČO 40249131 a Mgr. Andreu Vadasovú, Topoľčianska 20 851 02 Bratislava, IČO 40579905 na dobu  neurčitú, za účelom nájmu kancelárskych priestorov pre organizáciu aktivít spojených  s jazykovým vzdelávaním v objekte na Klariskej č. 16 v Bratislave.
Zámer prenajať uvedené priestory bude predložený na schválenie mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorého zasadnutie sa bude konať dňa 30.06.2016.

 

Aktualizácia: 9.6.2016 | Počet zobrazení: 2711
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2016
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zámery > Zámery 2016

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.