Zámer predĺžiť prenájom nebytových priestorov

Zámer predĺžiť prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Vydavateľstvo TATRAN spol. s.r.o. Klariská č. 16, 811 03 Bratislava
 

 
 
Hlavné mesto SR Bratislava v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj zámer predĺžiť nájom a schváliť novú nájomnú zmluvu č. 201607 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre:
  • Vydavateľstvo TATRAN spol. s.r.o. Klariská č. 16, 811 03 Bratislava,
  • IČO: 31403328 na dobu neurčitú, za účelom nájmu kancelárií a skladu vydavateľstva kníh v objekte na Kapucínskej č. 1 v Bratislave.
Zámer prenajať uvedené priestory bude predložený na schválenie mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorého zasadnutie sa bude konať dňa 30.06.2016.

 

 

Aktualizácia: 9.6.2016 | Počet zobrazení: 2444
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2016
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zámery > Zámery 2016

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.