DODATOK č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb údržby verejnej zelene č. MAGTS 1500016

Na základe identifikovaných potrieb objednávateľa v súvislosti so zabezpečením projektov podľa odseku 2 Preambuly a s poukazom na § 18 ods. 1 písm. a) a c) a § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany v súlade s článkom X ods. 2 zmluvy dohodli na uzavretí tohto dodatku.
 

 
 
 
Číslo:
MAGTS 1600104
Názov:
DODATOK č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb údržby verejnej zelene č. MAGTS 1500016 v znení dodatku č. 1 (ev. č. MAGTS 1600035) zo dňa 23. 3. 2016
Typ:
Tovary a služby
Predmet:
Na základe identifikovaných potrieb objednávateľa v súvislosti so zabezpečením projektov podľa odseku 2 Preambuly a s poukazom na § 18 ods. 1 písm. a) a c) a § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany v súlade s článkom X ods. 2 zmluvy dohodli na uzavretí tohto dodatku.
Dátum uzatvorenia:
1.6.2016
Dátum zverejnenia:
1.6.2016
Dodávateľ:
Martin Mikulaj - Carniherba
Ulica, číslo:
Slávičie údolie 1569/10
Mesto:
Bratislava
IČO:
32076711
Dátum účinnosti:
2.6.2016
Dátum platnosti do:
20.2.2019
Organizácia:
Hlavné mesto SR Bratislava

 

Aktualizácia: 1.6.2016 | Počet zobrazení: 1266
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.