Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie komunikácie I. triedy Staromestská č. 246501291600

Uzatvorená dňa 09.05.2016 pre účely stavby: „Polyfunkčný objekt, Veterná ulica“, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto.
Zverejnené dňa: 13.5.2016
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 13.5.2016 | Počet zobrazení: 2255
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.