Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnych komunikácií II. triedy Landererova ulica a Pribinova ulica č. 246500781600

Uzatvorená dňa 04.04.2016. Pre účely stavby: „Panorama City III. Business Bratislava, Landererova ul.“, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka.
Dátum zverejnenia: 05.04.2016
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 5.4.2016 | Počet zobrazení: 2386
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.