Zmluva o finančnom príspevku na zabezpečenie prevádzky a údržby kolektoru č. 249400211600

uzatvorená medzi Hlavným mestom SR Bratislava a poločenstvom vlastníkov bytov na Jamnického č. 2. Predmetom zmluvy je kolektor, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Karlova Ves. Ročný finančný príspevok predstavuje čiastku v sume 386, 10 €
Zverejnené dňa : 30.3.2016
 

 
 
 

Odkazy

 
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.