Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Bosákova ulica č. 246500581600

uzatvorená dňa 24.02.2016 pre účely stavby: „Stredový ostrovček, Bosákova ul., Bratislava“, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka.
Dátum zverejnenia: 16.03.2016
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 16.3.2016 | Počet zobrazení: 2307
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.