Dohoda o prevode práv a povinností stavebníka č. MAGSP 1600006

Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností zmluvných strán týkajúcich sa prevodu práv a povinností prevodcu ako stavebníka podľa príslušných právnych predpisov, ktoré mu vyplývajú z rozhodnutia o povolení vodnej stavby č. ZPS/2012/03613/POH/III-3756 zo dňa 11.06.2012 vydaného Obvodným úradom životného prostredia v Bratislave ako príslušným špeciálnym stavebným úradom, právoplatného dňa 27.6.2012, ktorým bola povolená vodná stavba „Rekonštrukcia vodohospodárskych objektov protipožiarnych nádrží na Železnej studienke“ a rozhodnutia č. OU-BA-OSYP3-2014/36376/POH/III-4617 zo dňa 20.06.2014 o predĺžení platnosti stavebného povolenia vydaného Okresným úradom Bratislava. Dátum uzatvorenia: 10.3.2016
Dátum zverejnenia: 15.3.2016
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 15.3.2016 | Počet zobrazení: 2833
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Zmluvy o spolupráci

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.