Zmluva o nájme pozemku č. 088806311500

Zmluva o nájme pozemku č. 088806311500, ktorej predmetom je 1/22-ina pozemkov v k. ú. Ružinov, časť parc. č. 690 o výmere 1321 m2, a parc. č. 721/168 o výmere 91 m2 tak, ako je zaznačené v snímkach z katastrálnej mapy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Uzatvorené dňa: 01.02.2016
Zverejnené dňa: 09.02.2016
 

 
 
 

Aktualizácia: 9.2.2016 | Počet zobrazení: 874
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.