Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Vyradený úsek cesty III. triedy III/0611 č. 246500141600

uzatvorená dňa 09.02.2016 pre účely stavby: „TNT EXPRESS - DEPO BRATISLAVA, rozšírenie distribučno-skladovej haly“, stavebné objekty: SO 103 SPEVNENIE KRAJNICE HLAVNEJ CESTY OD KRUHOVÉHO OBJAZDU PO ŽELEZNIČNÝ NADJAZD, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Vajnory.
Dátum zverejnenia: 10.02.2016
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 9.2.2016 | Počet zobrazení: 2541
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.