Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.286504831500 zo dňa 19.10.2014

uzatvorený dňa 02.02.2016 za účelom úpravy rozsahu vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena súvisiaceho s uložením inžinierskych sietí k stavbe "Úprava cesty I/2 a II/505 s napojením na MÚK Lamač - časť 1-1 fáza"
Dátum zverejnenia: 02.02.2016
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 2.2.2016 | Počet zobrazení: 1620
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.