Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0783 15 00

Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0783 15 00, ktorej predmetom je: v údajoch o pozemku registra „E“ v k. ú. Vrakuňa, obec: BA-m.č. Vrakuňa, okres Bratislava II, parc. č. 283/1 – orná pôda o výmere 1868 m2, zapísanom na liste vlastníctva č. 3490 bude v časti B zrušený zápis duplicitného vlastníka: Képešová Irena rod. Nováková, Bieloruská 58, 821 06 Bratislava, SR, v podiele ½. Uzatvorené dňa: 11.01.2016
Zverejnené dňa: 18.01.2016
 

 
 
 

Aktualizácia: 18.1.2016 | Počet zobrazení: 2026
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.