Znalecký posudok č. 341/2015 - Ing. arch. Anna Zajková

Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN k.ú. Rača, podľa GP č. 32/2015 - parc.č. 17563 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 14 m2, parc.č. 17557/49 - ostatné plochy vo výmere 200m2, k.ú. Rača, okres Bratislava III
 

 
 
 

Aktualizácia: 8.1.2016 | Počet zobrazení: 2421
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2015
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.