Znalecký posudok č. 62/2015 - FINDEX, s.r.o.

Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" parcelné číslo 6074/1 - záhrada s výmerou 428 m2 a parcelné číslo 6074/2 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m2, k.ú. Ružinov, Bratislava II.
 

 
 
 

Aktualizácia: 8.1.2016 | Počet zobrazení: 2511
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2015
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2015

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.