Zmluva o nájme pozemku č. 088806681500

Zmluva o nájme pozemku č. 088806681500, ktorej predmetom sú časti pozemkov v k. ú. Karlova Ves: pozemky registra C-KN: parc. č. 307/5 vo výmere 103 m2, parc. č. 330/5 vo výmere 15 m2, parc. č. 331/2 vo výmere 126 m2, parc. č. 331/3 vo výmere 562 m2, parc. č. 332/6 vo výmere 110 m2, parc. č. 419/2 vo výmere 117 m2, parc. č. 437/5 vo výmere 89 m2 a časť pozemku registra E-KN: parc. č. 3421 vo výmere 72 m2, spolu o výmere 1194 m2. Uzatvorené dňa: 30.11.2015
Zverejnené dňa: 30.11.2015
 

 
 
 

Aktualizácia: 30.11.2015 | Počet zobrazení: 926
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.