Zámenná zmluva č. 03 88 0490 15 00

Zámenná zmluva č. 03 88 0490 15 00, ktorej predmetom je zámena pozemkov v k. ú. Vajnory takto: novovytvorený pozemok registra „C“ vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy parc. č. 2761/4 vo výmere 75 m2, k.ú. Vajnory sa zamieňa za novovytvorené pozemky registra „C“ vo vlastníctve Ing.Pavla Nemčeka parc. č. 2126/7 – vo výmere 61 m2, parc. č. 2127/3 vo výmere 13 m2, parc. č. 2128/3 vo výmere 1 m2, k.ú.Vajnory.
Uzatvorené dňa: 23.11.2015
Zverejnené dňa: 23.11.2015
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 23.11.2015 | Počet zobrazení: 4882
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Zmluvy o vzájomnom plnení
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.