Zmluva o spolupráci pri príprave propagačnej brožúry

Touto zmluvou sa Tour4u zaväzuje zabezpečiť prípravu, tlač a distribúciu Propagačnej brožúry vo formáte A5 v dvoch jazykových mutáciách – v anglickom a ruskom jazyku. Mesto Bratislava sa týmto zaväzuje poskytnúť Tour4u všetku potrebnú súčinnosť potrebnú pri príprave, tlači a distribúcii Propagačnej brožúry. Zmluva bola podpísaná dňa 5. 4. 2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 29. 4. 2011
 

 
 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 29.4.2011 | Počet zobrazení: 3571
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Archív zmlúv > Archív zmlúv 2011 > Dodávateľské zmluvy 2011 > Tovary a služby
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.