Znalecký posudok číslo 16/2015 - Cenekon, spol. s r.o.

Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN v k.ú. Rača, a to novovytvoreného pozemku parc. č.: 223/10 ‐ zastavané plochy vo výmere 132 m2, ktorý vznikol geometrickým plánom č.: 46/2015 odčlenením z pozemku registra "C" KN, par.č.: 223 ‐zastavaná plocha vo výmere 171 m2 zapísanom na LV 400 v k.ú. Rača, Bratislava.
 

 
 
 

Aktualizácia: 12.11.2015 | Počet zobrazení: 2556
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2015
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.