Dodatok č. 08 83 0298 04 02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0298 04 00

Spoloční nájomcovia : Zuzana Fajčíková a Milada Špačková - SAMARA / Dátum uzatvorenia dodatku : 11.11.2015 / Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa : 12.11.2015
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 12.11.2015 | Počet zobrazení: 1188
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.