Znalecký posudok číslo 48/2015 - Ing. Monika Nitková

Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra ,,C,, v k.ú. Devínska Nová ves, parc. č. 1187/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m2 a parc. č. 1201/96 ostatné plochy o výmere 23 m2 za účelom predaja podľa § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí.
 

 
 
 

Aktualizácia: 27.10.2015 | Počet zobrazení: 2731
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2015
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2015

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.