Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o odplatnom prevode vlastníckeho práva č.056500571400/0099 zo dňa 06.02.2014

uzatvorený dňa 27.10.2015 za účelom prevodu pozemku parc.č. 2627/22 zaťaženého vecným bremenom umiestnenia VN prípojky v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., súvisiaceho so stavbou "Rekonštrukcia Cesty na Červený most úsek Lamačská-Dúbravská v k.ú.Staré Mesto a v k.ú. Lamač
Dátum zverejnenia: 27.10.2015
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 27.10.2015 | Počet zobrazení: 1599
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.