Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikáciečasti miestnej komunikácie II. triedy Námestie hraničiarov č. 246505191500

uzatvorená dňa 23.10.2015 / pre účely stavby:„Supermarket BILLA“ Bratislava, Námestie hraničiarov, stavebné objekty: SO-203 Svetelná signalizácia, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Petržalka.
Dátum zverejnenia: 26.10.2015
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 26.10.2015 | Počet zobrazení: 2603
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.