Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie časti miestnej komunikácie I. triedy Legionárska ulica č.246502831500

uzatvorená dňa 01.10.2015 pre účely stavby: „ Polyfunkčný súbor NEW STEIN“, stavebné objekty: SO-501 Úprava ramena Legionárska križovatky č.611, podobjekt SO-501.1 Stavebné úpravy, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Staré mesto.
Zverejnené dňa: 06.10.2015
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 6.10.2015 | Počet zobrazení: 2544
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.