Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie časti miestnej komunikácie II. triedy Kutlíkova č. 246504141500

uzatvorená dňa 01.10.2015 / pre účely stavby: „Projekt HÁJPARK Kutlíkova, Bratislava“, stavebné objekty: SO 12 Rozšírenie komunikácie Kutlíkova - ľavý odbočovací pruh, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Petržalka.
Dátum zverejnenia: 06.10.2015
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 6.10.2015 | Počet zobrazení: 2501
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.