Aktualizované znenie Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1. etapa

Aktualizované znenie Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 620/A800/2015 pre projekt "Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1.etapa" kód projektu z ITMS: 23140110028. Predmetom aktualizácie všeobecných zmluvných podmienok je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1. etapa, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
Dátum zverejnenia: 28.9.2015
 

 
 
 

Odkazy

 
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.